Grejanje, ventilacija i klimatizacija prostora

Maksimalno iskorišćenje energije!

Minimalni troškovi eksploatacije!

Ventilacija i klimatizacija

Ventilacija i klimatizacija

Klimatizacija je proces obrade vazduha u određenom prostoru sa ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za boravak ljudi i drugih živih bića u njemu. U širem smislu termin se može odnositi na bilo koji oblik hlađenja, grejanja i/ili ventilacije. Klimatizacija kao grana tehnike obuhvata tehničke postupke za ostvarivanje željenih parametara vazduha, te njihovo održavanje u prostoru pomoću termotehničkih uređaja tokom čitave godine.

Željeni parametri koje treba kontrolisati u optimalnim graničnim vrednostima su:

  • temperatura,image557
  • vlažnost vazduha,
  • brzina strujanja,
  • čistoća vazduha,
  • nivo buke, itd.

 

 

Klimatizacioni uređaji

Klimatizacioni uređaji obavezno uključuju dovođenje svežeg vazduha u prostor koji se klimatizuje, tj. uključuju i ventilaciju prostora, jer, u tehničkom smislu, uređaji koji nemaju dovod svežeg vazduha nisu uređaji klimatizacije (npr. split uređaji nisu klimatizacioni uređaji jer nemaju mogućnost ovlaživanja niti odvlaživanja vazduha, već služe samo za grejanje i hlađenje vazduha).

S obzirom na složenost procesa pripreme vazduha klimatizacione uređaje delimo na;

image358

Ventilacioni uređaji – osim dovođenja svežeg vazduha mogu obaviti 1 od 4 termodinamička procesa pripreme vazduha, najčešće grejanje ili hlađenje.

Uređaji delimične klimatizacije – osim dovođenja svežeg vazduha mogu obaviti još 2 ili 3 termodinamička procesa pripreme vazduha, najčešće grejanje, hlađenje. i odvlaživanje.

Uređaji klimatizacije – osim dovoda svežeg vazduha, mogu ostvariti sva 4 osnovna termodinamička procesa pripreme vazduha. Oni se temelje na proceni mogućnosti uređaja da tokom pogona ostvari 4 termodinamička procesa pripreme vazduha: grejanje, hlađenje, ovlaživanje, odvlaživanje.

Toplotna pumpa – Ventilacija

Sistemi za ventilaciju, zahvaljujući svojim mogućnostima I fleksibilnosti, postali su sastavni deo svakog novoizgrađenog objekta bez obzira na njegovu namenu, konstrukciju ili veličinu. Osnovna funkcija ventilacije je da izmenom vazduha obezbedi veći kvalitet unutrašnjeg vazduha. U objektima mogu postojati dva tipa ventilacije:

  • Mehanička – veštačka ventilacija
  • Prirodna ventilacijaimage6961

Mehanička ventilacija u svom sistemu poseduje ventilatore koji ostvaruju cirkulaciju vazduha dok se kod prirodne ventilacije zamena vazduha ostvaruje kroz otvore u objektima koristeći  “fiziku objekta “ kada se u gornjim delovima objekta ispušta vazduh a u donjim uvlači spoljašnji, zamenjujući vazduh.

Ventilacija i otprašivanje