Grejanje, ventilacija i klimatizacija prostora

Maksimalno iskorišćenje energije!

Minimalni troškovi eksploatacije!

Grejanje zatvorenih prostora

Grejanje zatvorenih prostora

Grejanje zatvorenih prostora moguće je ostvariti na različite načine, kako u smislu vrste energenta koji se koristi, primenom različitih tehnoloških rešenja, izborom opreme, tako i odabirom u okviru fundamentalnih principa prenosa toplotne energije od emitera do primaoca odnosno korisnika toplote.

Najmodernija dostignuća u svetu u oblasti zagrevanja zatvorenih prostora kao i rešenja koja je naša firma osvojila su primenjiva na razne tipove zatvorenih prostora, kako u pogledu namene, tako i u pogledu vrste materijala koji su korišćeni za gradnju, uključujući i slaboizolovane objekte kao što su na primer montažne hale ili baloni sa i bez pod-konstrukcije.

Uštede koje se mogu ostvariti primenom naših rešenja dostižu i do 70% u odnosu na standardne načine zagrevanja. Uzimajući u obzir nisku cenu održavanja sistema, kao i to da se kao energenti mogu koristiti i energenti koji ulaze u kategoriju obnovljivih izvora energije, dolazi se do izuzetne korelacije finansijske uštede i minimalnog zagađenja okoline.

Uvažavajući sve navedeno, značajan broj investitora, vlasnika i korisnika objekata je primenio naša rešenja iz oblasti grejanja i na osnovu svojih iskustava nas preporučio kao kvalitetnog i pouzdanog poslovnog partnera u ovom segmentu poslovanja. ( reference )

Balon hale sa podkonstrukcijom

U preko 40 sportskih hala, ugrađeni su sistemi vazdušnog grejanja visoke efikasnosti čime se postiže brzo zagrevanje na zadatu temperaturu za svega 3 – 5 minuta pri čemu je mali utrošak goriva. Ovo se postiže usavršenim načinom distribucije toplog vazduha što predstavlja unikatno rešenje kao i intelektualnu svojinu firme Marabon d.o.o. . Kod ovakvih hala nudimo dodatna rešenja kao opcije: uredjaji za uštedu energije do 20% koji automatski vraćaju topao vazduh iz gornjih zona hale kao i uređaji za smanjenje kondenzacije. Gore navedena rešenja obezbeđuju uštedu energije do 60%.

Balon hale bez podkonstrukcije

Sistem vazdušnog grejanja balon hala bez podkonstrukcije u odnosu na postojeća rešenja je unapređen u delu uštede energije, načinom automatske optimizacije doziranja svežeg vazduha kao i sistemom potiskivanja toplog vazduha odozgo na dole. Ovim načinom se postiže ušteda energije do 40%.

Bazeni – balon hale

Vazdušno grejanje bazena-balon hala je u odnosu na klasična rešenja grejanja, a u cilju uštede energije, usavršeno i predstavlja intelektualnu svojinu firme Marabon d.o.o. i to ugradnjon automatskog sistema za potiskivanje toplog vazduha odozgo na dole, sistem za automatsku stabilizaciju pritiska bez obzira na režim rada pri čemu se obezbeđuje povraćaj toplote, sistem automatskog predgrevanja svežeg vazduha. Navedena rešenja obezbeđuju dodatnu uštedu energije do 30% kao i povećan komfor.

Zidane sportske hale

Primenjena tehnničkih rešenja grejanja su sa infracrvenim grejačima proizvod firme Schwanku kombinaciji sa uređajima za potiskivanje toplog vazduha odozgo na dole. Ovim sistemom se obezbeđuje ušteda energije oko 60%.

Proizvodne hale i magacini

Sistemi grejanja koji se primenjuju kod ovakvih objekata su infracrveni grejači, svetli ili tamni, proizvod firme Schwank. Ovako primenjena rešenja obezbeđuju uštedu energije oko 60%.