Grejanje, ventilacija i klimatizacija prostora

Maksimalno iskorišćenje energije!

Minimalni troškovi eksploatacije!

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost

Energetsku efikasnost odnosno uštedu energije i smanjenje aerozagađenja ostvarujemo izradom tehničko/ ekonomske studije, fizibiliti studija, idejnih rešenja, glavnih projekata kao i izvođenje radova pri cemu koristimo sledeća rešenja :

1. Mlaznice – difuzori za distribuciju vazduha u industrijskim i sportskim halama velike visine u zavisnosti od geometrije grejanog prostora.

Konstruišemo i izrađujemo mlaznice – difuzore koji imaju veliku indukciju čime se ostvaruje  brzo mešanje sa sekundarnim vazduhom iz prostora tako da toplota primarno ostaje u donjoj tj. grejanoj zoni. Ovim sistemom distribucije vazduha ostvaruju se uštede u potrošnji energenata i to do 70% u odnosu na dosada uobičajena rešenja. Primenjuje se u industrijskim i sportskim halama.


MLAZNICE-DIFUZORI VAZDUHA

2. Infracrveno grejanje sa svetlim i tamnim grejačima, zbog specifičnosti IC grejanja, IC zraci imaju talasnu dužinu kao i sunčevi zraci pa se tako ostvaruje ušteda energije i do 70%. IC zraci ne greju vazduh već greju telo pa zbog toga kod IC grejanja imate povišen osećaj ugodnosti.

Primena je kod svih vrsta hala, poluotvorenih prostora, otvorenih prostora kao bašte restorana, stadiona itd.


INFRACRVENO GREJANJE

3. Toplotne pumpe po principu rada voda-voda, vazduh-vazduh kao i njihove kombinacije, prenose toplotnu energiju iz jedne sredine u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete. Tako se za utrošeni 1kWh električne energije na izlazu dobija ukupna toplotna energija 3–4 kWh

Primena ovih sistema je velika počev od privrednih kuća do hotela, bolnica.


TOPLOTNA PUMPA

 

4. Geotermalna energija je toplotna energija koja se stvara u Zemljinoj kori polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, hemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Količina takve energije je velika da se može smatrati skoro neiscrpnom, pa je prema tome geotermalna energija obnovljivi izvor energije. Primenjuju se za osnovno grejanje ili predgrevanje a veliku primenu ima kod staklenih bašti, ribnjaka, stočnih farmi, sušenje poljoprivrednih proizvoda.


GEOTERMALNA ENERGIJA

5. Solarni sistemi grejanja i priprema tople vode. Srbija ima veliki broj sunčanih dana godišnje. Na primer, Beograd ima 300 sunčanih dana godišnje. Taj podatak treba da nas uveri da naša zemlja ima veliki potencijal za korišćenje ovog vida energije. Najveće iskorišćenje sunčeve energije je ako se ona konvertuje u toplotu. Stepen iskorišćenja sunčeve energije je mnogo manji ukoliko pomoću nje želimo da dobijemo električnu energiju. Fotonaponski kolektori, koji služe za to, su dosta skupi u odnosu na količinu električne energije koju mogu proizvoditi, što znači da se veoma sporo otplaćuju. Nudimo solarne sisteme i solarne kolektore za grejanje vode potrebne za korišćenje u domaćinstvima, restoranima, hotelima, za zagrevanje bazena, staklenika itd.

SOLARNI SISTEMI GREJANJA

Ugradnjom našeg solarnog kolektora ili solarnog sistema smanjujete potrošnju električne energije za potrebe zagrevanja vode više od 95% a pri tome ćete imati na raspolaganju veću količinu tople vode (ugrađuju se bojleri od 200 do 1000l). Ceo solarni sistem se otplati za nekoliko godina, pri sadašnjoj ceni el. energije. Važno je napomenuti da će se cena električne energije u našoj zemlji povćavati. To znači i da će se ugrađeni solarni sistem brže otplatiti , a potom i pružati veće uštede.


6. Pelet gorionici imaju ogromnu primenu s´obzirom da pelet ima tretman obnovljivog izvora energije te da je to domaci proizvod. Primenom pelet gorionika ostvaruju se ustede u troskovima grejanja I do 4 puta u odnosu na grejanje loz uljem. Primena pelet gorionika je velika I zahteva relativno male dorade postojecih kotlovskih ili termodenskih lozista.

PELET GORIONIK